De kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2022 zijn opgenomen in de openbare database op Zorginzicht.nl en hier te vinden: