De aanlevering voor de zorginhoudelijke indicatoren was voor verslagjaar 2021 ook al uitgesteld. Het blijkt voor verslagjaar 2022 wederom niet mogelijk om betrouwbare scores te berekenen, omdat de aanlevering niet volledig is. De indicatoren 6 (borstvoeding) 9A (cliëntervaringen) en 10, 11 en 12 (klantpreferenties) worden al wel gepubliceerd.

Technische problemen Verloskundige Informatie Systemen

De technische problemen in de Verloskundige Informatie Systemen (VIS) zijn nog niet opgelost. Dit gaat voor verloskundigenpraktijken gepaard met enerzijds extra kosten die softwareleveranciers van hen vragen en anderzijds extra administratieve last in verband met o.a. foutmeldingen bij de aanlevering. Deze extra kosten zijn voor een deel van de verloskundigenpraktijken reden geweest om niet aan te leveren.

Landelijk ontbreken er voor verslagjaar 2022 nog ongeveer 60.000 eerstelijns records (36%). Het aantal missende gekoppelde records is dusdanig dat geen adequate, betrouwbare indicatoren gerealiseerd kunnen worden.

Werken aan een oplossing

De aanleverproblemen bij de softwareleveranciers zijn de laatste jaren al vaker gesignaleerd en geadresseerd. Het Zorginstituut heeft alle betrokken partijen nogmaals uitdrukkelijk aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich tot het uiterste in te spannen om de aanlevering alsnog compleet te maken. Hier wordt door alle betrokken partijen hard aan gewerkt. Perined, BabyConnect, de KNOV en VWS maken zich sterk om de aanleverproblemen op te lossen.