Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Zo krijgen zorgorganisaties zicht op hoe hun cliënten de kwaliteit van zorg ervaren. Ook is het zinvol om op landelijk niveau inzicht te krijgen in gegevens over cliëntervaringen, onder andere voor cliënten en naasten om mede op basis hiervan een keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders.

CQi ambulante GGZ en VZ in het Register

Daarom hebben MIND, ZN en de Nederlandse ggz vorig jaar de CQi ambulante ggz en verslavingszorg aan Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Register. Dit verplicht zorginstellingen die deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet bieden om over verslagjaar 2022 informatie over cliëntervaringen te delen, net als over 2021. Deze informatie wordt gepubliceerd op Open data Geestelijke gezondheidszorg.

CQi het hele jaar gemeten

Cliëntervaringen worden gedurende het hele jaar gemeten met de CQi. Eén keer per jaar leveren zorgorganisaties de gemiddelde cijfers aan. Voor meer informatie over de CQi zie Indicatorgids Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) cliëntervaringen verslagjaar 2022.

Aanlevering verslagjaar 2022

Aanlevering van gegevens over verslagjaar 2022 kan tot uiterlijk 20 februari 2023 gedaan worden bij GGZ Dataportaal. In de eerste week van januari ontvangen zorgorganisaties de handleiding met de wijze van aanleveren, samen met de uitnodiging voor aanlevering via GGZ Dataportaal.  

Afgelopen jaar werd de indicatorengids voor het aan te leveren jaar (2021) in de zomerperiode gepubliceerd. Tijdens de evaluatie van de aanlevering van 2021 bleek dat het ingewikkeld is om de aangeleverde informatie goed weer te kunnen geven op de website Kiezen in de ggz. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit op te lossen.