Geen inhoudelijke wijzigingen

Beide handboeken zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2022. Momenteel wordt er door veldpartijen gewerkt aan een Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Dit kompas gaat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vervangen. Voor verslagjaar 2023 blijven de bestaande afspraken, en daarbij de indicatoren, vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelden.

Aanleveren indicatoren vanaf 8 januari 2024

Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2024 weer beginnen met meten van de indicatoren over verslagjaar 2023 en deze aanleveren via het portaal van Desan. Het portaal opent op 8 januari 2024 en sluit op 25 juni 2024.

Berekeningen KIK-V

Het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) en de Stuurgroep kwaliteitskader hebben voorbeeldberekeningen opgesteld voor de indicatoren ‘Basisveiligheid’ en ‘Personeelssamenstelling’. Deze voorbeelden zijn nog steeds van toepassing voor zorginstellingen die de werkwijze van KIK-V willen gebruiken.
Zie voorbeeldberekeningen op de website van KIK-V

Transparantie in de kwaliteit van verpleeghuiszorg

Beide indicatorensets staan op de Transparantiekalender en zijn bedoeld zijn voor publicatie. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen de kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht.