Aan de hand van de PREM (Patient Reported Experience Measure) kunnen cliënten hun ervaringen delen die zij tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd hebben gehad met de ontvangen zorg van verloskundige praktijk, ziekenhuis en kraamzorg.

De PREM Integrale geboortezorg bestaat uit vragen die zijn uitgesplitst naar deze drie zorgsoorten en hebben voor elke zorgsoort betrekking op 13 relevante onderwerpen zoals persoonlijke aandacht, informatievoorziening, Samen Beslissen en vertrouwen. Elk onderwerp levert een sub-indicator op. Voor het openbaar databestand worden voor elk Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 13 sub-indicatorscores aangeleverd: per onderwerp een gemiddelde score voor de drie zorgsoorten.

Implementatie

Voor de implementatie van de PREM Integrale geboortezorg zijn een werkproces en implementatieplan ontwikkeld. In het implementatieplan is een gebruiksvriendelijke afname van de vragenlijst geregeld en staat de toekomstige doorontwikkeling opgenomen. Voor de gegevensaanlevering voor de hele indicatorenset is een procesbeschrijving bijgeleverd.

NPS+ vervalt

Met deze PREM Integrale geboortezorg komt de huidige indicator voor de meting van cliëntervaringen (de NPS+: Net Promoter Score +) te vervallen. Deze was in 2017 bij gebrek aan consensus bij de veldpartijen door het Zorginstituut met doorzettingsmacht vastgesteld en had weinig draagvlak.

De vernieuwde indicatorenset Integrale geboortezorg en de bijbehorende werkdocumenten zijn te vinden op de pagina Integrale geboortezorg indicatoren.