Zorgaanbieders van verpleeghuiszorg leverden over verslagjaar 2021 gegevens aan bij het Zorginstituut over de kwaliteit van zorg. Deze gegevens zijn op 21 juli 2022 gepubliceerd in het Openbaar databestand Verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. Het Zorginstituut heeft de gegevens geanalyseerd, waarbij de opmerkingen in de tekstvelden centraal staan.

Voorbeeldberekeningen KIK-V vaak gebruikt

Positief om te zien is dat de voorbeeldberekeningen van KIK-V worden gebruikt bij de berekening van de indicatoren. Dit bevordert de samenhang tussen de aangeleverde gegevens en daarmee de kwaliteit ervan. Maar niet alle zorgaanbieders gebruiken de voorbeeldberekeningen. Daardoor zijn de uitkomsten niet te vergelijken. In andere gevallen zijn de voorbeeldberekeningen van KIK-V wel gebruikt, maar voor een andere doelgroep dan bedoeld in het handboek.

Cliënten VVT 4 t/m 10 moeilijk uit systeem te halen

Het hanteren van een andere doelgroep is een jaarlijks terugkerend probleem. Regelmatig geven zorgaanbieders aan dat de indicatoren Personeelssamenstelling worden berekend over de totale cliëntgroep (Wlz, Wmo). En dus niet alleen over de cliënten verpleeghuiszorg (VVT 4 t/m 10). Gegevens over de VVT 4 t/m 10 groep zijn meestal niet op die manier uit het systeem te halen en worden niet apart geregistreerd. Deze uitdaging is bekend bij de werkgroep Verpleeghuiszorg.

Infographic als samenvatting

De analyse van het Zorginstituut is samengevat in de Infographic - Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg verslagjaar 2021 met de belangrijkste bevindingen. Het volledige rapport is op te vragen via kwaliteitsgegevens@zinl.nl. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de gegevensmakelaar Desan gebruiken de uitkomsten van dit analyserapport om de handboeken en het portaal van de aanlevering voor verslagjaar 2022 en 2023 te verbeteren.