Aantal uitkomstindicatoren in medisch-specialistische zorg stijgt verder in 2020

Het percentage uitkomstindicatoren in de medisch-specialistische zorg voor 2020 is opnieuw gestegen. Dit blijkt uit een telling door het Zorginstituut van het aantal vastgestelde indicatoren waarover zorginstellingen volgend jaar gegevens openbaar maken. De stijging laat zien dat bij het meten van de zorgkwaliteit de nadruk steeds meer komt te liggen op het resultaat voor de patiënt.

Het aantal uitkomstindicatoren stijgt volgend jaar ten opzichte van 2019 met 15% naar 32%. Dit wordt mede veroorzaakt door de sterke daling (van 338 naar 180 indicatoren, 47%) van het aantal structuurindicatoren. Een groot deel van deze indicatoren leveren ziekenhuizen vanaf 2020 direct aan bij ZorgkaartNederland.

Daadwerkelijke ervaringen met behandeling

De stijging van het aantal uitkomstindicatoren sluit aan bij wat patiënten willen weten over zorg. Zij zijn over het algemeen meer geholpen met relevante informatie over de uitkomsten van behandelingen en de ervaringen van anderen hiermee. Zo kunnen patiënten bepalen welke behandeling voor hen geschikt is en wat zij hiervan kunnen verwachten. Gegevens over bijvoorbeeld de beschikbare faciliteiten in een ziekenhuis (structuurindicatoren) of het aantal patiënten dat meedoet aan een onderzoek (procesindicatoren) zijn vooral relevant om te kunnen kiezen voor een individuele instelling.