Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft wat goede wijkverpleging is en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg. Het Kwaliteitskader bevat geen aanbevelingen over personeelsnormen of technologische vernieuwing. Daarmee is er geen aanleiding voor een budget impact analyse door de NZa.

Documenten

Samenvatting voor professionals - Werken met het Kwaliteitskader Wijkverpleging

PDF-document 939,64 KB

Samenvatting 01-11-2018

Publieksversie Kwaliteitskader wijkverpleging

PDF-document 429,71 KB

Cliëntenversie 01-11-2018

Aanbiedingsformulier Kwaliteitskader wijkverpleging (versie 1)

PDF-document 474,56 KB

Aanbiedingsformulier 19-06-2018

Reactie ZN op bespreking Kwaliteitskader wijkverpleging

PDF-document 96 KB

Brief 25-04-2018

Opmerkingen Zorgthuisnl bij indiening Kwaliteitskader wijkverpleging

PDF-document 276,08 KB

Brief 23-04-2018

Kwaliteitskader wijkverpleging (versie 1)

PDF-document 1.280,29 KB

Kwaliteitsinstrument 19-04-2018

Betrokken partijen

  • ZorgthuisNL (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Kwaliteitskader voldoet aan de criteria van het Toetsingskader. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader wijkverpleging opgenomen in het Register.