Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit betreft een voorbereidende set, bestaande uit twee procesindicatoren en één structuurindicator. Deze indicatoren geven op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast krijgt de organisatie een beeld van de mate waarin er doelen of interventies in de zorgplannen zijn geformuleerd om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. De interne resultaten worden afgezet tegen geanonimiseerde landelijke resultaten en kunnen zowel intern als op landelijk niveau gebruikt worden om te leren en verbeteren. In 2021 is op basis van deze meting (nog) geen publieke informatie beschikbaar.

Alle betrokken partijen samen vormen de Stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging. De ambitie van de Stuurgroep is om uitkomstindicatoren te ontwikkelen in verband met de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Betrokken partijen

  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De stuurgroep heeft tot de ontwikkeling van het meetinstrument besloten in het kader van de ontwikkelopdracht uit het Kwaliteitskader wijkverpleging. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft het meetinstrument opgenomen in het Register.