Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over geïnstrumenteerde lage rug chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (DSSR) verslagjaar 2020

PDF-document 352,48 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 568,26 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (DSSR) verslagjaar 2019

PDF-document 507,04 KB

Indicatorgids 27-03-2019

Toetstabel Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 242,69 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Geinstrumenteerde wervelkolomchirurgie verslagjaar 2018

PDF-document 633,23 KB

Indicatorgids 30-08-2018

Oplegger bij factsheet Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie verslagjaar 2018

Word-document 134,85 KB

Samenvatting 16-02-2018

Toetstabel Geïnstrumenteerde rugchirurgie verslagjaar 2018

PDF-document 5,38 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie verslagjaar 2017

PDF-document 761,31 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie verslagjaar 2016

PDF-document 181,32 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Betrokken partijen

  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Tripartiet besloten om indicatorenset vrijwillig te maken.