Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van PCI. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

 

Over indicator 5 van de voorgestelde set voor verslagjaar 2020 is op bestuurlijk niveau een discussie. Besluitvorming is uitgesteld tot 1 november.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel PCI (NVVC) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 367,5 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorset PCI (NVVC) verslagjaar 2019

PDF-document 133,67 KB

Indicatorgids 04-04-2019

Toetstabel PCI (NVVC) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 130,89 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Factsheet indicatoren PCI verslagjaar 2018 (versie 2)

PDF-document 84,61 KB

Indicatorgids 27-06-2018

Factsheet indicatoren PCI verslagjaar 2018 (getoetste versie)

PDF-document 84,61 KB

Indicatorgids 01-11-2017

Toetstabel indicatorset PCI verslagjaar 2018

PDF-document 7,89 KB

Rapport 01-11-2017

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Pati├źntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn betrokken via de stuurgroep transparantie.

Werkinstructie

In de indicatorgids staat hoe alle indicatoren kunnen worden gemeten.

Methodologische eigenschappen

Over de methodologische eigenschappen is niets bekend.

Procesbeschrijving

Er is tot op heden nog geen procesbeschrijving.