Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
  • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
  • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
  • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
  • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Werkgroep Meetinstrumenten KIMO
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)