Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

In september 2016 is de ontwikkeling van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Peri-implantaire infecties opgestart en vervolgens in april 2018 door het KIMO vastgesteld. Peri-implantaire infecties kunnen leiden tot ontstekingsprocessen in de weefsels grenzend aan orale implantaten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen peri-implantaire mucositis en peri-implantitis.Uit de literatuur blijkt dat de peri-implantaire infecties steeds frequenter voorkomen en dat ze een serieuze bedreiging vormen voor het behoud van orale implantaten. De richtlijn geeft aanbevelingen voor mondzorgverleners en patiënten die kunnen bijdragen aan vroegtijdige herkenning, nazorg en vormen van preventieve of curatieve behandeling.

Kwaliteitsonwikkeling in de mondzorg

De volgende kwaliteitsstandaarden worden geüpdate en aangevuld en incl. meetinstrumenten en informatiestandaarden voor het register aangeboden:

Daarnaast wordt uiterlijk eind 2020 een nader te bepalen kwaliteitsstandaard incl. meetinstrumenten en informatiestandaard ontwikkeld en aan het Register aangeboden.

Actuele versie

Klinische praktijkrichtlijn Peri-implantaire infecties

Documenten

KIMO Patiënteninformatie peri-implantaire infecties

PDF-document 137,72 KB

Cliëntenversie 26-03-2018

Betrokken partijen

  • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)