Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Werkgroep Meetinstrumenten KIMO
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)