Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academische mondopleidingen (Radboudumc, UMCG)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Lareb Bijwerkingencentrum
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), UMCG en Radboudumc
 • PROVA (methodoloog)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Werkgroep Meetinstrumenten KIMO
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)