Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • De Onderzoekerij
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Vereniging Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • Netwerk Voeding en Mondgezondheid (V&M)
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Werkgroep Meetinstrumenten KIMO
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)