Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Nederland kent een grote populatie edentate patiënten. Dit zijn mensen zonder tanden. Een deel van deze groep functioneert goed met een conventionele gebitsprothese. Een ander deel klaagt over een loszittende prothese, pijn en beperkingen bij functioneren. Daarnaast spelen er soms psychisch-emotionele klachten rond de tandenloosheid. Patiënten met een edentate bovenkaak kunnen baat hebben bij een overkappingsprothese op implantaten. Een vastere prothese zou meer comfort kunnen verschaffen en het dagelijks functioneren verbeteren. De vraag rijst wat de effectiviteit en doelmatigheid van een overkappingsprothese op implantaten is en wie in aanmerking zou moeten komen voor een dergelijke voorziening.

(Bron: hetkimo.nl)

Bijbehorend meetinstrument

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat ook op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument wordt 31-12-2021 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 31-12-2022.

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)