Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
 • Harteraad
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT)
 • Opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • PROVA (methodoloog)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Richtlijn advies commissie KIMO (RAC-KIMO)
 • Vereniging Tandartsen voor Orthodontie/Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (VTvO/OVAP)
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Werkgroep Meetinstrumenten KIMO
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)