Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over leverchirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Leverchirurgie (DHBA) verslagjaar 2020

PDF-document 261,66 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Leverchirurgie en getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 535,66 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Leverchirurgie (DHBA) verslagjaar 2019

PDF-document 519,02 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Leverchirurgie en getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 150,4 KB

Rapport 27-10-2017

Indicatorgids Leverchirurgie (DHBA) verslagjaar 2018

PDF-document 201,18 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Leverchirurgie (DHBA) verslagjaar 2017

PDF-document 119,8 KB

Indicatorgids 21-02-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-09-2016

Betrokken partijen

  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Leverchirurgie is een nieuwe set ontwikkeld door DICA op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. De Federatie, Patiƫntenfederatie, NVZ, NFU en ZN zijn betrokken in de ontwikkeling en besluitvorming over welke indicatoren geschikt zijn voor transparantie. De set is ingediend na akkoord door de koepelpartijen betrokken bij de werkgroep transparantie (Federatie, Patiƫntenfederatie, NVZ, NFU, ZN, ZKN en V&VN).

Werkinstructie

Er is een werkinstructie bijgevoegd (factsheet) die in de basis weergeeft wat en hoe er moet worden geregistreerd. Verder wordt er verwezen naar algemene DICA handleidingen hoe DICA registratie precies werkt. De werkinstructie voldoet niet aan alle elementen van het toetsingskader, onder meer een beschrijving van de doelen, data-analyse, correctie etc ontbreekt.

Methodologische eigenschappen

Informatie over de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument is beperkt aanwezig. Op de DICA website wordt verwezen naar de algemene DICA jaarrapportage. Hierin wordt in algemene termen de DICA-methodologie beschreven. Specifieke methodologische informatie over DHBA ontbreekt.

Procesbeschrijving

Er is geen specifieke procesbeschrijving voor DHBA. We kunnen gebruikmaken van de algemene procesbeschrijving die voor vj 2015 is aangeleverd. Daarnaast is bij ons bekend dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met DICA, gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Alleen ZKN moet voor de gegevensaanlevering voor verslagjaar 2016 e.v. een nieuwe gegevensmakelaar aanstellen. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er verder geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces en dat ZKN zorgt voor een gegevensmakelaar. Indien er wel wijzigingen zijn / ZKN geen gegevensmakelaar aanstelt dan dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.