Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000042
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over een knieprothese. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

 

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Knieprothese (TKP) - verslagjaar 2022

PDF-document 945.3 KB

Indicatorgids 23-05-2022

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2021

PDF-document 491.6 KB

Indicatorgids 18-10-2021

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2020

PDF-document 370.4 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel Knieprothese (LROI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 357.9 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2019

PDF-document 169.7 KB

Indicatorgids 04-12-2019

Toetstabel Knieprothese (LROI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 168.6 KB

Rapport 30-01-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2018

PDF-document 139.6 KB

Indicatorgids 22-01-2018

Toetstabel knieprothese (LROI) verslagjaar 2018

PDF-document 7.3 KB

Rapport 21-12-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2017

PDF-document 205.3 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2016

PDF-document 204.4 KB

Indicatorgids 10-02-2017

Aanbiedingsformulier (versie 2) 2016

PDF-document 495.7 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-11-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2015

PDF-document 162.1 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Knieprothese 2015

PDF-document 571.9 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 434.8 KB

Procesbeschrijving 30-09-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2014

PDF-document 236.8 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Aantal totale knieprothesen (TKP) en aantal unicondylaire knieprothesen (UKP) per ziekenhuislocatie. INID000586

  Subindicatoren
 • 2a Aantal knierevisies als gevolg van een infectie of verdenking op infectie. INID004443

  Subindicatoren
 • 2b Aantal knierevisies waarbij geen sprake is van infectie of verdenking op infectie INID004444

  Subindicatoren
 • 3a Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES) INID004445

 • 4a Responspercentage pre-operatief knie PROMs van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. INID014154

 • 4b Preoperatievescore knie PROMs o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. INID004501

  Subindicatoren
 • 4c Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst INID004502

  Subindicatoren
 • 4d Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. INID012440

  Subindicatoren
 • 5a Percentage revisie binnen drie jaar INID014411

  Subindicatoren
 • 5b Percentage primaire TKP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is. INID000589

 • 6 Percentage gebruikte totale knieprothesen met ODEP-categorie 5A of hoger geplaatst bij patiënten met de indicatie artrose INID012487

  Subindicatoren
 • 7a Aantal orthopedisch chirurgen dat knierevisiechirurgie uitvoert per ziekenhuislocatie INID000592

  Subindicatoren
 • 7b Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst per ziekenhuislocatie INID000593

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.