Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van hoofdhalschirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Hoofd-hals chirurgie (DHNA) verslagjaar 2020

PDF-document 319,47 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Hoofd-hals chirurgie (DHNA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 371,56 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Factsheet indicatoren Hoofd-hals chirurgie (DHNA) verslagjaar 2019

PDF-document 318,82 KB

Indicatorgids 29-11-2018

Verslagjaar 2018

Factsheet indicatoren Hoofd-hals chirurgie (DHNA) verslagjaar 2018

PDF-document 70,9 KB

Indicatorgids 01-11-2017

Toetstabel Hoofd-hals chirurgie verslagjaar 2018

PDF-document 5,64 KB

Rapport 01-11-2017

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn betrokken via de stuurgroep transparantie.

Werkinstructie

In de indicatorgids staat hoe de gegevens voor de indicatoren verzameld kunnen worden.

Methodologische eigenschappen

De methodologische eigenschappen zijn nog niet bekend.

Procesbeschrijving

Er is geen procesbeschrijving beschikbaar.