Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000147
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument hoort bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en bevat een set indicatoren die informatie oplevert of een zorgaanbieder wel of geen kwaliteitsstatuut GGZ heeft, en waar het kwaliteitsstatuut GGZ vindbaar is. De indicatoren zijn opgenomen op de Transparantiekalender, waardoor het verplicht is om kwaliteitsgegevens hierover aan te leveren. Dit geldt voor alle aanbieders van generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet. Op 1 januari 2017 worden de eerste kwaliteitsgegevens behorend bij dit meetinstrument aangeleverd bij het Zorginstituut. Deze gegevens zijn openbaar. U kunt ze bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

 • 1 Is het kwaliteitsstatuut goedgekeurd? INID007784

 • 1a Beschikt u over een op uw praktijk/ instelling toegesneden kwaliteitsstatuut? INID007783

 • 2 Worden in uw kwaliteitsstatuut alle voorgeschreven onderdelen beschreven zoals deze voorkomen in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ? INID007785

 • 3 Is uw kwaliteitsstatuut beschikbaar voor uw patienten of mensen die behandeling in uw praktijk/bij uw instelling overwegen? INID007786

 • 3 Waar is uw kwaliteitsstatuut beschikbaar? INID007787

Betrokken partijen

 • Federatie van psychologen, psychotherapeuten pedagogen (P3NL)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument met uitzondering van de methodologische experts. Gezien de eenvoud van dit meetinstrument denken wij dat deze betrokkenheid niet noodzakelijk is. Verder is voor het voordragen van het meetinstrument is geen separate procedure is opgesteld, omdat de aanbiedende partijen het meetinstrument als onlosmakelijk verbonden zien met de kwaliteitsstandaard. Alle betrokken partijen onderschrijven het meetinstrument waardoor dit ook niet noodzakelijk lijkt.

Werkinstructie

Een werkinstructie is niet aanwezig, maar op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl is alle noodzakelijke informatie aanwezig om de vragenlijst goed in te kunnen vullen. Het betreft echter geen meetinstrument waarmee de kwaliteit van zorg wordt gemeten, maar een checklist met betrekking tot een bedrijfsvoeringsaspect, namelijk of een zorgaanbieder over een kwaliteitsstatuut GGZ beschikt of niet.

Methodologische eigenschappen

Voor de aard en functie van dit meetinstrument is dit niet nodig. Het betreft namelijk geen meetinstrument waarmee de kwaliteit van zorg wordt gemeten, maar een checklist met betrekking tot een bedrijfsvoeringsaspect, namelijk of een zorgaanbieder over een kwaliteitsstatuut GGZ beschikt of niet.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor de indicatorset.