Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van cataract. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2020

PDF-document 329,37 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Toetstabel Cataract + getoetste indicatorgids Cataract verslagjaar 2020

PDF-document 715,97 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2019

Word-document 426,87 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Cataract + getoetste indicatorgids Cataract verslagjaar 2019

PDF-document 562,85 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2018

PDF-document 1.051,03 KB

Indicatorgids 31-10-2017

Toetstabel Cataract verslagjaar 2018

PDF-document 8,96 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2017

Word-document 1.196,51 KB

Indicatorgids 02-11-2016

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2016

PDF-document 582,74 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Indicatorengids Cataract verslagjaar 2016

Word-document 1.260,15 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015

Word-document 56,39 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsbrief Cataract verslagjaar 2015

PDF-document 209,22 KB

Brief 01-10-2015

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2015

PDF-document 582,21 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Cataract verslagjaar 2014

Word-document 99,76 KB

Indicatorgids 01-12-2014

Aanbiedingsbrief Cataract verslagjaar 2014

Word-document 247,99 KB

Brief 01-12-2014

Aanbiedingsformulier Cataract verslagjaar 2014

PDF-document 382,5 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2014

Betrokken partijen

  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De relevante partijen waaronder (NOG, Federatie, Patiƫntenfederatie Nederland, NVZ, NFU, ZN en ZKN waren betrokken bij de doorontwikkeling van de indicatorset cataract en de besluitvorming over welke indicatoren geschikt zijn voor transparantie. De V&VN ziet af van betrokkenheid bij doorontwikkeling.

Op 10 van de 12 indicatoren is consensus van de koepelpartijen betrokken bij de werkgroep transparantie (Federatie, Patiƫntenfederatie Nederland, NVZ, NFU, ZN, ZKN en V&VN). De NVZ gaat niet akkoord met het toevoegen van 2 nieuwe indicatoren in het kader van de nieuwe governance afspraak die aangeeft dat een set gemiddeld max. 10 indicatoren mag bevatten. Zij willen dat er eerst 2 indicatoren worden geschrapt voordat er 2 nieuwe worden toegevoegd.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie bijgevoegd die aangeeft wat en hoe er geregistreerd, gemeten en geanalyseerd moet worden.

Methodologische eigenschappen

Informatie over de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument is deels aanwezig. In de werkinstructie staat de inhoudelijke validiteit beschreven ook wordt een beschrijving van evt. verstorende factoren en onderscheidend vermogen gegeven. De onderbouwing van validiteit en betrouwbaarheid is nog niet volledig duidelijk.

Procesbeschrijving

Bij elke indicator is een procesbeschrijving opgenomen in de werkinstructie. Voor een groot deel van de indicatoren is bij de aanlevering van vj 2015 ervaring opgedaan met het beschreven proces. In de praktijk is de aanlevering van cataractindicatoren van vj 2015 goed verlopen. Enig aandachtspunt is dat ZKN een nieuwe gegevensmakelaar aan wil stellen voor verslagjaar 2016 e.v. Het Zorginstituut gaat er vanuit dat de nieuwe gegevensmakelaar tijdig bekend wordt gemaakt.