Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom borstimplantaten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Borstimplantaten (DBIR) verslagjaar 2020

PDF-document 251,38 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Toetstabel Borstimplantaten + indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 585,01 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Borstimplantaten (DBIR) verslagjaar 2019

PDF-document 496,33 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Borstimplantaten + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 140,61 KB

Rapport 26-10-2017

Indicatorgids Borstimplantaten (DBIR) verslagjaar 2018

PDF-document 191,91 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Borstimplantaten (DBIR) verslagjaar 2017

PDF-document 211,98 KB

Indicatorgids 02-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 02-11-2016

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Borstimplantaten is een nieuwe set ontwikkeld door DICA op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC). De Federatie, Patiëntenfederatie, NVZ, NFU en ZN zijn betrokken in de ontwikkeling en besluitvorming over welke indicatoren geschikt zijn voor transparantie.

De set is ingediend na akkoord door de koepelpartijen betrokken bij de werkgroep transparantie (Federatie, Patiëntenfederatie, NVZ, NFU, ZN, ZKN en V&VN).

Werkinstructie

Er is een werkinstructie bijgevoegd (factsheet) die in de basis weergeeft wat en hoe er moet worden geregistreerd. Verder wordt er verwezen naar algemene DICA handleidingen hoe DICA registratie precies werkt. De werkinstructie voldoet niet aan alle elementen van het toetsingskader, onder meer een beschrijving van de doelen, data-analyse, correctie etc ontbreekt.

Methodologische eigenschappen

Informatie over de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument is beperkt aanwezig. Op de DICA website wordt verwezen naar de algemene DICA jaarrapportage. Hierin wordt in algemene termen de DICA-methodologie beschreven. Specifieke methodologische informatie over DBIR ontbreekt.

Procesbeschrijving

Er is geen specifieke procesbeschrijving voor DBIR. We kunnen gebruikmaken van de algemene procesbeschrijving die voor vj 2015 is aangeleverd. Daarnaast is bij ons bekend dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met DICA, gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Alleen ZKN moet voor de gegevensaanlevering voor verslagjaar 2016 e.v. een nieuwe gegevensmakelaar aanstellen. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er verder geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces en dat ZKN zorgt voor een gegevensmakelaar. Indien er wel wijzigingen zijn / ZKN geen gegevensmakelaar aanstelt dan dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.