Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Zorginstituut Nederland, Nivel

Eerste plaatsing 13-3-2015 12:43, laatste wijziging 27-10-2016 10:09.

Kern

Het Nivel heeft in samenwerking met Zorginstituut Nederland de handreiking Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ontwikkeld die helpt bij het selecteren en (door-)ontwikkelen van PROMs vragen(lijsten). De handreiking dient tevens als achtergronddocument van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.

De handreiking biedt inzicht in de te volgen stappen bij het selecteren of ontwikkelen van PROMs. In deze handreiking ligt de focus op PROMs die worden gebruikt als indicator voor kwaliteit van zorg.

Omschrijving

Een relatief nieuwe ontwikkeling betreft het gebruik van Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) als bron voor indicatoren van kwaliteit van zorg. PROMs worden uitgevraagd bij patiënten en sluiten daardoor nauw aan bij het besef dat patiënten een centrale bron zijn van informatie over kwaliteit van zorg. PROMs zijn complementair aan de CQ-index omdat PROMs zich primair richten op uitkomsten van zorg, terwijl de CQ-index zich meer richt op structuur- en procesaspecten van zorg. 
 
Rond PROMs bestaat een rijke onderzoekstraditie met veel literatuur over methoden, technieken en eisen aan validiteit en betrouwbaarheid. Met deze handreiking biedt Zorginstituut Nederland een overzicht, zodat voor partijen duidelijk wordt welke kennis uit de PROMs literatuur op welke wijze kan helpen bij het voldoen aan de criteria voor meetinstrumenten uit het Toetsingskader. Deze handreiking richt zich op het selecteren van relevante uitkomsten, het beoordelen en selecteren van PROMs waarmee die uitkomsten worden gemeten en het definiëren van indicatoren gebaseerd op PROMs.

Tool openen

 
 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies