Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hulpmiddelen stomazorg

extramuraal

Urogenitaal stelsel-Urinesysteem, Kanker-Darmkanker, Maag-, darm- en leverziekten-Darmziekten

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

 
Omschrijving
De Module Stoma Hulpmiddelen (verder aangeduid als Module SH) valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module SH is zo'n kwaliteitsstandaard.

De Module SH heeft betrekking op de hulpmiddelenzorg aan mensen met een stoma. Het gaat daarbij om mensen met een colostoma, Malone stoma, ileostoma, muceuze fistel, Mitrofanoff stoma of urostoma.

Mensen met een stoma hebben, afhankelijk van het soort stoma, een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing en/of defecatie. Daarmee samenhangend kunnen zij allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en participatieproblemen (werk, hobby’s). Deze functioneringsproblemen kunnen (deels) worden opgeheven door adequaat functionerende hulpmiddelen c.q. stomamateriaal en aanvullende hulpmiddelen.

De module SH geeft een beschrijving van het proces van hulpmiddelenzorg aan mensen met een stoma zoals dat er in 2018 uit moet zien. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA). 

De processtappen zijn ingedeeld naar de vier fasen van stomazorg:
1. Diagnostiek, pre operatief
2. Klinische post operatief
3. Nazorg
4. Onderhoud.

Voor algemene informatie en voor een uitleg van relevante begrippen wordt verwezen naar het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. 

Met de ontwikkeling van de Module SH is een eerste belangrijke stap gezet naar functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen. De noodzakelijke stappen voor implementatie en doorontwikkeling staan in de Module SH beschreven.
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
ABForm_KS_Module Stoma Hulpmiddelen.pdf 01-08-17 Aanbiedingsformulier 480,05 KB
Module Stoma Hulpmiddelen.pdf 28-06-17 Zorgmodule 1,23 MB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Stomavereniging
 
Omschrijving

Met de ontwikkeling van de Module stoma hulpmiddelen is een eerste belangrijke stap gezet naar functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen. De noodzakelijke stappen voor implementatie en doorontwikkeling worden in de komende jaren gezet.

 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Bijlage 8 bij Module Stoma Hulpmiddelen 19 categorien.pdf 17-10-18 Overige 350,09 KB
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Stomavereniging
 
Omschrijving

Eind 2019 wordt het meetinstrument opgeleverd.

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Actueel

Betrokken partijen

Actiz
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Stichting Bekkenbodem Patiënten
Stomavereniging
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
Zorginstituut Nederland (ZIN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Patiëntenfederatie Nederland
Nederlandse federatie van producenten
importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen (Nefemed)

Paginabeheerders

Christel van Batenburg (Stomavereniging)
Jacqueline Solleveld Olthof (Zorginstituut Nederland)
Zahra Ettoghri (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies