Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Overzicht gidsen Verpleeghuiszorg

Contactgegevens

​Gegevensmakelaar:
Desan
verpleeghuiszorg@desan.nl
020-5207135 

Zorginstituut:
Kwaliteitsgegevens@zinl.nl 
020-797 8963

Uw brancheorganisatie:

Actiz

 Vraag en antwoord

1. Is het mogelijk om op concernniveau aan te leveren?
2. Wie moet gegevens aanleveren en welke gegevens moet ik aanleveren?
3. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
4. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.
5. De gegevens in de brief die ik van Zorginstituut Nederland ontving kloppen niet.
6. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
7. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.
8.Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
9. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?
10. Wat verstaan we onder geclusterde zorg?1. Is het mogelijk om op concernniveau aan te leveren?

Uitgangspunt is aanlevering op locatieniveau. Dat betekent dat iedere locatie, waar de zorg geleverd wordt, gegevens aanlevert over de eigen faciliteiten, processen en patiënten. Voordeel hiervan is dat de gegevens de werkelijke situatie weerspiegelen. Afnemers van de data (bijvoorbeeld websites als ZorgkaartNederland.nl en KiesBeter.nl, maar ook onderzoekers en toezichthouders) baseren zich zo op representatieve gegevens. Heeft u vragen over het aanleveren op locatieniveau? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

2. Wie moet gegevens aanleveren en welke gegevens moet ik aanleveren?
Als u zorg levert zoals genoemd op de Transparantiekalender, bent u verplicht om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Bekijk de Transparantiekalender.

3. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren vindt u in de indicatorgidsen op de registerpagina van het betreffende meetinstrument. De registerpagina’s vindt u via de Transparantiekalender of door te zoeken op de naam van het meetinstrument. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie

4. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.
Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

5. De gegevens in de brief die ik van Zorginstituut Nederland ontving kloppen niet.
Wij wijzigen uw gegevens graag in ons bestand zodat wij uw kwaliteitsgegevens op de juiste manier kunnen ontvangen. Stuurt u alstublieft een e-mail naar opendata@zinl.nl met daarin het referentienummer van de brief die u van ons ontving en de gegevens die u wilt wijzigen. Houd u er rekening mee dat de gegevens niet ook automatisch wijzigen in de portal. De meeste gegevens kunt u zelf in de portal aanpassen. Lukt dit niet? Stuurt u dan onze bevestigingsmail door naar de gegevensmakelaar met het verzoek ook in de portal de gegevens aan te passen.

6. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via opendata@zinl.nl. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

7. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.
Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

8. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met onder andere uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

9. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?
De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut: opendata@zinl.nl.

10. Wat verstaan we onder geclusterde zorg?
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt ook de geclusterde zorg meegenomen. Bij geclusterde zorg gaat het om cliënten die zelfstandig wonen, maar wel zorg ontvangen zoals deze in het kwaliteitskader is omschreven.

De cliënten huren een eigen woning binnen een woonvoorziening. De woonvoorziening kan meerdere vormen hebben. Er kan gedacht worden aan een zorgboerderij of een voormalig verzorgingshuis dat is opgedeeld in zelfstandige appartementen. Belangrijk is dat de woonvoorziening bedoeld is als plek waar bewoners zorg kunnen ontvangen. Als er toevallig meerdere cliënten binnen een flatgebouw wonen die zorg ontvangen van dezelfde organisatie, maar het flatgebouw niet per definitie is bedoeld voor bewoners die zorg behoeven, dan valt de zorg die aan deze cliënten wordt geboden niet onder geclusterde zorg.

  Terug naar boven

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies