Verantwoording

Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de in het Register opgenomen kwaliteitsinstrumenten en andere informatie die door derden is aangeleverd. Uw melding is welkom.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw melding bijzonder op prijs. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Verhouding Register tot het verzekerde pakket

Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is, ongeacht de financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, aanvullende verzekering of eigen betaling door de cliënt/patiënt). Opname van een kwaliteitsstandaard in het Register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de kwaliteitsstandaard beschreven zorg verzekerde zorg is.