Met deze leidraad willen Zorginstituut Nederland en Nictiz bijdragen aan het verbeteren van afzonderlijke kwaliteitsregistraties én aan harmonisatie van het registratielandschap. In de leidraad wordt ervan uitgegaan dat de set van kwaliteitsindicatoren, de gegevensverwerking (registreren, bewerken, rapporteren), de benodigde data-infrastructuur en de organisatiestructuur alle deel uitmaken van een kwaliteitsregistratie.

Voor toepassing van de leidraad ligt de focus op in eerste instantie de Medisch specialistische zorg (MSZ). Ten eerste omdat daar het merendeel van de kwaliteitsregistraties in Nederland betrekking op heeft. Ten tweede omdat in deze sector al verschillende initiatieven lopen die gericht zijn op harmonisatie van kwaliteitsregistraties. Deze leidraad sluit daarbij aan. We positioneren het als een vertrekpunt, ook voor gesprekken met andere partijen in de zorg.

Op basis van nieuwe externe consultatierondes en de toetsing op praktische toepasbaarheid wordt de leidraad doorontwikkeld. Het uiteindelijke doel is een brede inzetbaarheid van de leidraad kwaliteitsregistraties binnen de gehele zorgsector.