De hiervoor aanbevolen methodieken en strategieën zijn niet evidence-based, maar tot stand gekomen door middel van exploratief kwalitatief onderzoek en expertopinie. De tool wordt ondersteund door casuïstiek uit de praktijk en bestaat uit drie onderdelen:

  1. factoren ter overweging;
  2. strategieën voor SDM in de praktijk;
  3. Platform Shared Decision Making.

In het algemeen is het aan te bevelen om één persoon in de richtlijnwerkgroep aan te wijzen die gedurende de ontwikkeling van de richtlijn SDM in de gaten houdt met behulp van deze tool.