De tool focust met name op vier rollen te weten de rol van de voorzitter, van de projectleider, van de initiatiefnemende partij (meestal ook opdrachtnemer/bestuurlijk verantwoordelijke) en van de stakeholders.

Downloads

Tool Projectmanagement

PDF-document 81,23 KB

Ontwikkeltool 01-01-2013