Deze checklist kan zowel bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen als bij de herziening van bestaande richtlijnen worden gebruikt, met als doel de aanbevelingen aan te scherpen. Het betreft een aantal vragen die een werkgroep kan stellen bij het opstellen van aanbevelingen. Als het antwoord op één of meer van deze vragen 'ja' is, moet de werkgroep overwegen of zij meerdere aanbevelingen moet formuleren voor te onderscheiden subgroepen.