Het instrument is tot stand gekomen op basis van empirische data (meta-analyse over acht studies) en een aansluitende consultatie van implementatiedeskundigen. Het MIDI is een kort en generiek diagnose-instrument en  bevat 29 determinanten die het gebruik ‘voorspellen’.  De lijst is ontwikkeld om gebruikt te worden in onderzoek onder (toekomstige) gebruikers van de innovatie, zoals professionals in de zorg of het onderwijs.