Deze leidraad beschrijft stappen die ontwikkelaars van keuzehulpen minimaal moeten doorlopen om tot een nog beter product te komen. De afzenders van deze leidraad beseffen dat niet alle ontwikkelaars dezelfde behoefte zullen hebben aan dit stappenplan omdat ze een eigen ontwikkelmethodiek volgen. Daarom bestaat de leidraad uit een set van minimale stappen en criteria, aangevuld met tips.

Waarom een leidraad?

Met de leidraad stimuleren we de ontwikkeling van kwalitatief goede keuzehulpen. En bereiken we een aantal doelen:

  • Ontwikkelaars krijgen duidelijkheid van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen wat de kernstappen en criteria zijn om tot een kwalitatief goede keuzehulp te komen, en weten of deze organisaties de keuzehulp ondersteunen en landelijk draagvlak bieden.
  • Patiënten kunnen ervan op aan dat de keuzehulp makkelijk vindbaar is, en dat de informatie die erin staat betrouwbaar en voor hen relevant is.
  • Artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden kunnen ervan op aan dat de keuzehulp – waarnaar zij patiënten verwijzen – betrouwbaar en up-to-date is.

Hoe werkt het?

De afzenders hanteren vanaf 2018 de leidraad voor steun of commitment aan ontwikkeling en onderhoud van specifieke keuzehulpen.

Waar komen de minimale stappen en tips vandaan?

De stappen en criteria komen voort uit een eerdere wetenschappelijke verkenning naar de vorm en inhoud van keuzehulpen. (Leidraad voor ontwikkelen van patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden in de curatieve zorg December 2016)

Contact

Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen via kwaliteit@patientenfederatie.nl.