Deze tool is voor cliëntenvertegenwoordigers en cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij een kwaliteitsstandaard (richtlijn of zorgstandaard).

De tool is ingedeeld aan de hand van de verschillende fasen en activiteiten van het ontwikkelproces van een kwaliteitsstandaard. Bij iedere fase en activiteit staan een algemene beschrijving en tips voor inbreng vanuit cliëntenperspectief. Deze informatie kunt u bekijken door op de verschillende tabs en linkjes te klikken.

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg.