De toepassing van de vragenlijst staat beschreven in het boek 'Ruimte voor verandering? Knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen in de patiëntenzorg'. Hieruit blijkt dat in verschillende situaties niet altijd dezelfde knelpunten aan de orde zijn. Deze variatie onderstreept nog eens het belang van een goede knelpuntenanalyse in het verbeteren van de patiëntenzorg.