Deze tool biedt ondersteuning bij:

  1. het vaststellen van de scope;
  2. het inventariseren van knelpunten;
  3. het analyseren van knelpunten;
  4. het prioriteren / selecteren van knelpunten

Downloads

Tool Knelpuntenanalyse

PDF-document 75,34 KB

Ontwikkeltool 01-01-2013