De groep (kwetsbare) ouderen is erg gebaat bij goed georganiseerde en gecoördineerde zorgprocessen en bijbehorende informatiestromen, aangezien zij relatief meer gebruik van de zorg maken. Een goede informatieoverdracht is een belangrijk onderdeel van effectieve ketensamenwerking. De patiëntveiligheidskaart is bedoeld als ondersteunend hulpmiddel voor (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers bij de overdracht van thuis of verpleeg-of verzorgingsinstelling naar ziekenhuis en andersom. Zodat zij hier ook, waar mogelijk, zelf de regie kunnen nemen of houden.

Downloads

Informatieoverdracht in de keten voor kwetsbare ouderen

PDF-document 419,17 KB

Ontwikkeltool 01-12-2014

Patiëntveiligheidskaart Tips voor ouderen Help mee aan goede zorg

PDF-document 1.089,26 KB

Cliëntenversie 01-12-2014