Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is voor veldpartijen die ruwe kwaliteitsgegevens willen omzetten in openbare kwaliteitsinformatie voor consumenten. Dit zijn bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorginstellingen patiëntenorganisaties en ontwikkelaars van keuzewebsites. Met andere woorden, iedereen aan de ‘output-kant’ van het creëren van kwaliteitsinformatie. Maar deze handreiking is ook een hulpmiddel voor veldpartijen aan de ‘input-kant’ van dat proces, bijvoorbeeld ontwikkelaars van indicatoren en richtlijnen. Als zij weten wat de beste presentatiewijze van consumenteninformatie is, kunnen ze daar rekening mee houden bij het bepalen van essentiële informatie die openbaar moet worden voor de consument.

Waar gaat deze handreiking niet over?

De handreiking gaat niet over de betrouwbaarheid en vindbaarheid van kwaliteitsinformatie. Ook de toepassing van kwaliteitsinformatie in de dagelijkse praktijk en de ‘look and feel’ van een website vallen buiten het perspectief.

Waarom is begrijpelijke presentatie belangrijk?

Kwaliteitsgegevens zijn moeilijk te begrijpen voor de consument. Dat komt vooral door de grote hoeveelheid technische en getalsmatige informatie die verwerkt moet worden. Daarbij spelen de cognitieve vaardigheden en geheugencapaciteit van de gemiddelde consument een rol. Ook weet het merendeel van de consumenten niet wat kwaliteitsinformatie is. Uit zichzelf zijn ze nauwelijks gemotiveerd om de informatie zorgvuldig te bekijken. Als kwaliteitsinformatie niet begrijpelijk is, zal de gebruiker die niet of op een verkeerde manier meenemen in het keuzeproces. Dat kan ertoe leiden dat beslissingen onverwacht nadelig uitpakken. Zeker voor mensen met weinig gezondheidsvaardigheden vergroot dit het risico dat ze minder goede zorg ontvangen.

Vier essentiële onderdelen van begrijpelijke presentatie

De handreiking onderscheidt vier essentiële onderdelen voor een begrijpelijke presentatie. Hieronder volgt een korte beschrijving van ieder onderdeel. Het bijbehorende hoofdstuk en de checklist hierna geven concrete handvatten om alle onderdelen daadwerkelijk goed uit te voeren. Voor gebruikers die kwaliteitsinformatie willen ontwikkelen is een stappenplan ontwikkeld (zie Bijlage 1) waarin de belangrijkste handvatten voor begrijpelijke presentatie zijn opgenomen.