Wat wordt verstaan onder goede zorg verandert in de loop van de tijd. Dat komt doordat kennis van zorg groeit, en de zorgsector en de samenleving als geheel steeds verder ontwikkelen. Het is daarom van belang dat partijen regelmatig evalueren wat goede zorg is en de bijbehorende kwaliteitsstandaarden goed implementeren en doorontwikkelen. Dat noemen we een kwaliteitscyclus. In deze handreiking wordt beschreven wat de meerwaarde is van zo’n kwaliteitscyclus en staan aanknopingspunten voor de monitoring en doorontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.