Gegevens vastleggen en uitwisselen is essentieel voor goede zorg. In een informatieparagraaf spreken partijen af welke gegevens vastgelegd en uitgewisseld moeten worden in het hele zorgproces van de cliƫnt. Van het eerste contact met een zorgverlener, inclusief de benodigde overdrachten, tot en met einde van de zorg. Deze afspraken zijn het fundament van de elektronische gegevensuitwisseling die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Ze zijn ook de basis voor de normeringen en de wettelijke verplichtingen onder de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).