Kennis van de methodologie van evidence-based richtlijnontwikkeling is van belang voor richtlijnmethodologen, overige werkgroepleden en zorgverleners (zij het minder vergaand). Het beoogde doel van deze tool is het bieden van een stramien voor een richtlijntekst over (preventieve of therapeutische) interventies aan werkgroepen (methodologen en overige leden). Hiermee kan de GRADE-methode op een stapsgewijze en  transparante manier worden toegepast zodat een aanbeveling op een gestructureerde manier tot stand komt.

Deze tool is primair bedoeld voor richtlijnmethodologen. Overige werkgroepleden kunnen met deze tool de toegepaste methodiek volgen.

Deze tool is gebaseerd op het rapport ‘Toepassen van GRADE in Nederland’ en er is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten opgedaan tijdens bijeenkomsten van de GRADE Working Group in 2012 en 2013. De versie van 1 mei 2014 is bijgewerkt op 1 juni 2022.

Voor algemene informatie over GRADE wordt verwezen naar de website van de internationale GRADE working group: www.gradeworkinggroup.org.