De GRADE-benadering van diagnostische vragen is een andere en meer complexe benadering dan die waaraan richtlijnontwikkelaars en clinici gewend zijn. Traditioneel kijken clinici en richtlijnontwikkelaars meestal naar diagnostische testeigenschappen als sensitiviteit en specificiteit wanneer zij een besluit nemen om een diagnostische test al dan niet te gebruiken.

In de GRADE-benadering staan patiënt-relevante uitkomsten centraal, ook als het diagnostische vragen betreft. Het gaat het om de effectiviteit van de combinatie van test en behandelstrategie.

Deze tool is primair bedoeld voor richtlijnmethodologen. Overige werkgroepleden kunnen met deze tool de toegepaste methodiek volgen.

Deze tool is gebaseerd op het rapport ‘GRADE-methodiek voor diagnostische tests en teststrategieën’ en er is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten (waaronder aansluiting bij nieuwe ontwikkeling op het gebied van Evidence to decision) opgedaan tijdens bijeenkomsten van de GRADE Working Group in 2015 en 2016.

Voor algemene informatie over GRADE wordt verwezen naar de internationale GRADE working group.