Een indicatorgids geeft aan hoe een meetinstrument moet worden gebruikt. In een indicatorgids zijn alle definities en meetinstructies opgenomen. Dat is belangrijk voor de vergelijkbaarheid van de gegevens. Daarnaast bevat een indicatorgids een procesbeschrijving waarin staat hoe gegevens verzameld, bewerkt en aangeleverd moeten worden.