Om een oordeel te kunnen vormen over de mate waarin een richtlijn toegepast wordt, is informatie vanuit de praktijk nodig. Deze informatie kan onder meer verkregen worden door gebruik te maken van indicatoren.