De keuze voor een bepaalde methode is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het aantal betrokken verenigingen en het aantal leden daarvan, de reikwijdte van het onderwerp of belangrijke wijzigingen ten opzichte van eerdere versies van een richtlijn.