Bij zorgverzekeraars komen veel deelnameverzoeken aan ontwikkeling van richtlijnen binnen. Voor de verwerking van deze verzoeken hanteert ZN een checklist. Hierin zijn drie selectiecriteria (incidentie, prevalentie en zorgkosten) opgenomen op basis waarvan ZN besluit over eventuele deelname aan de ontwikkeling (en vervolgens aanbieding aan het Register) van deze richtlijnen. Daarnaast biedt de checklist een overzicht van de voor de zorgverzekeraar belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van richtlijnen.