ZN informeert de partijen die kwaliteitsinstrumenten ontwikkelen vooraf over de beoordelingscriteria die in de checklist staan. Daardoor kunnen deze partijen zelf inschatten of hun kwaliteitsinstrument voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars. De checklist is een leidraad waarvan om twee redenen mag worden afgeweken:

  • Het kan voorkomen dat niet alle criteria gelden voor een kwaliteitsinstrument. Als het instrument dan wel aan de overige criteria voldoet, kan het wel voor het Register worden aangeboden.
  • ZN kan een kwaliteitsinstrument afkeuren op andere gronden dan de criteria in de checklist. Zo’n afkeuring wordt altijd onderbouwd en voorzien van de mogelijkheid om te reageren of het document op de afgekeurde punten aan te passen.