Om het gesprek over het doel en de methode van cliënteninbreng op een heldere wijze te voeren, is ‘de Argumentenfabriek’ gevraagd om de verschillende meningen in beeld te brengen. Op basis van ervaringen van partijen uit de gezondheidszorg zijn in zes sessies een argumentenkaart en een optiekaart ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om te helpen de cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden te borgen.

De Argumentenkaart Cliëntenparticipatie geeft een overzicht van de argumenten voor en tegen cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg. In de Optiekaart Cliëntenparticipatie zijn de drie opties uitgewerkt voor cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg.