​De Blauwdruk Participeren in Richtlijnen beschrijft een methodiek voor een structurele, evenwichtige en integrale inpassing van (aandacht voor) werk en (herstel en beoordelen van) participeren in het proces van richtlijnontwikkeling.

Downloads

Blauwdruk participeren in richtlijnen

PDF-document 180,85 KB

Ontwikkeltool 01-01-2010