​De Blauwdruk Participeren in Richtlijnen beschrijft een methodiek voor een structurele, evenwichtige en integrale inpassing van (aandacht voor) werk en (herstel en beoordelen van) participeren in het proces van richtlijnontwikkeling.